hétfő, 05 október 2015 11:56

Konzultáció

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 64. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóságnál – igazgatási jellegű szolgáltatásként – szakmai konzultáció kezdeményezhető. A szakmai konzultáció a környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, továbbá egyes tevékenységek, beruházások környezetvédelmi szempontú tervezésével kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki. 

A Kvt. 64. § (3)-(4) bekezdései alapján nem kezdeményezhető szakmai konzultáció a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó környezetvédelmi és természetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás vagy előzetes konzultáció alatt, az eljárás vagy előzetes konzultáció tárgyát képező kérdést illetően, illetőleg a szakmai konzultáció nem pótolhat közigazgatási hatósági eljárás során hozandó hatósági döntést vagy előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a környezetvédelmi hatóság véleménye a hatósági eljárás vagy az előzetes konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel. A konzultáció során adott vélemény nem mentesíti a konzultációt kezdeményezőt Kvt. szerinti felelősség alól.

Hatóságunk az ügyfelek érdekeit és igényeit figyelembe véve szervezi meg a konzultációkat, ezért ezúton kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy konzultációs igény esetén a konzultáció időpontját, annak pontos témáját, a felmerülő kérdéseket szíveskedjenek előzetesen, személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon, vagy írásban (elektronikus vagy postai úton) hatóságunk munkatársaival egyeztetni.

Kategóriák