Tisztelt Ügyfeleink!

A módosult Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel (OKIR) kapcsolatos változásokról a 2014. december 15. napján hatályba lépett alábbi jogszabályok rendelkeznek:

  • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény,
  • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
  • Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet.

További információ a következő weboldalon érhető el: http://web.okir.hu/hu/

Az új OKIR rendszerbe az Általános Nyomtatványkitöltő programon (ÁNYK) keresztül benyújtható adatlapok és tájékoztatók az alábbi publikus felületről tölthetők le: http://web.okir.hu/hu/urlapok

Az adatszolgáltatások az ÁNYK-n keresztül a KAR – Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése elnevezésű elektronikus űrlap „MEGH lap” (meghatalmazás) benyújtása után teljesíthetők.

„MEGH lapot” minden olyan esetben ki kell tölteni, amikor a benyújtó személy még nem rendelkezik elektronikus adatszolgáltatásra való meghatalmazással. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek (szervezetnek) nyilatkoznia kell arról, hogy ki az a természetes személy, aki a cég vagy más szervezet nevében eljárhat és ügyfélkapus regisztrációja segítségével adatszolgáltatásokat küldhet be.

A meghatalmazás lapo(ka)t a meghatalmazónak minden esetben nyomtatni szükséges és hiteles módon (szervezet esetében cégszerű) aláírással kell ellátni. A meghatalmazás adatlapját aláírást követően elektronikus másolatban (szkennelt pdf vagy képformátum) a KAR adatszolgáltatás mellékleteként kell benyújtani. Erre az ÁNYK „Adatok” menüpont alatti „Csatolmányok kezelése” funkciót kell használni. Az ügyfélnek (meghatalmazónak), valamint a meghatalmazottnak a meghatalmazás aláírt, papír alapú példányát meg kell őriznie.

A meghatalmazó – az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény és a 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti – közigazgatási használatra alkalmas elektronikus aláírásával az adott szervezet valamennyi meghatalmazása beküldhető csatolmányként, és az ilyen aláírással érkező adatszolgáltatásokat a környezetvédelmi hatóság cégszerű aláírással ellátott dokumentumokkal egyenértékűnek fogja tekinteni.

Abban az esetben, ha az adatszolgáltatásra kötelezett nem szervezet, hanem magánszemély, a „MEGH lap” kitöltése nem feltétele az elektronikus adatszolgáltatás beküldésének, amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett és a beküldő személye megegyezik. Ilyenkor a magánszemély/adatszolgáltató „KÜJ lapon” feltüntetett adatai alapján történik a beadott adatszolgáltatások ügyfélkapus jogosultság ellenőrzése (viszontazonosítása). Ezért nagyon fontos, hogy a természetes személy esetén a „KÜJ lapon” feltüntetett adatok megegyezzenek az ügyfélkapus regisztrációnál megadottakkal.

Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Kategóriák