Tájékoztató az iratbetekintési jog gyakorlásáról, valamint a másolat/kivonat készítésének költségtérítéséről

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hatóságunk az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 33. §-a szerinti, az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja:

 

Az iratbetekintésre jogosult személy az iratbetekintésre vonatkozó igényét előzetesen

 1. a betekintést kérő adatainak,
 2. a betekintés jogcímének,
 3. a megismerni kívánt ügyre és annak irataira, iratdarabokra vonatkozó adatoknak (ügyfél neve, ügy tárgya, ügyszám),
 4. a jogosultságot igazoló irat megnevezésének megadásával

írásbeli úton jelentheti be.

 

Az iratbetekintés iránti kérelmet:

 • elektronikus úton (E-papír vagy Cégkapu szolgáltatás útján); KRID azonosító: 124087718
 • ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálatunkon (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.);
 • postai úton: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 6701 Szeged, Pf.: 1048 címen

lehet előterjeszteni. 

 

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

 

Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke - ha a jogszabály e melléklete kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.

Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

 

Másolat készítése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdésének k)-l) pontjában nevesített alkotások, azaz

 1. k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
 2. l) a műszaki létesítmény terve,

tekintetében – figyelemmel a Szjt. 18. § (1) bekezdésében foglaltakra – kizárólag a szerzői jog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján lehetséges.

 

Irányadó jogszabályok:

 1. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 2. az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 4. az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

További információk

Kategóriák