Aktuális tartalom:Főoldal»Közigazgatási eljárások»Iratbetekintés»Tájékoztató az iratbetekintési jog gyakorlásáról, valamint a másolat/kivonat készítésének költségtérítéséről
hétfő, 05 október 2015 08:19

Tájékoztató az iratbetekintési jog gyakorlásáról, valamint a másolat/kivonat készítésének költségtérítéséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 68. § szerinti, az eljárás irataiba való betekintés lehetőségét az alábbiak szerint biztosítjuk:

 

Az iratbetekintésre jogosult személy az iratbetekintésre vonatkozó igényét előzetesen írásbeli úton jelentheti be.

 

Az iratbetekintés iránti kérelmet:

  • ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálatunkon (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.),
  • postai úton: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 6701 Szeged, Pf.: 1048 címen,

az erre a célra rendszeresített – a honlapunkról letölthető, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban elhelyezett – formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

 

Hatóságunk a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 8 napon belül teszi lehetővé az eljárás irataiba való betekintést.

 

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

 

Másolat készítésére költségtérítésilleték megfizetéseellenében van lehetőség az alábbiak szerint:

 

Másolat/kivonat típusa

Költségtérítés mértéke

Az illeték megfizetésének módja

A közigazgatási hatósági eljárás irataiban az iratbetekintést kérő személy által meg nem ismerhető személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért (a továbbiakban: anonimizálás), valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítés

a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 200 forint

Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.

Az anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az illetékekről szóló törvény szerint, a közigazgatási hatósági eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő illeték összegének megfelelő költségtérítést kell fizetni

oldalanként

magyar nyelvű másolat esetében 100 forint,

idegen nyelvű másolat esetében 300 forint

A nem hitelesített fénymásolat illetéke

oldalanként 100 forint

A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik

1000 forint

Az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges

illetékmentes

-

 

Másolat készítése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdésének k)-l) pontjában nevesített alkotások, azaz

k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,

l) a műszaki létesítmény terve,

tekintetében – figyelemmel a Szjt. 18. § (1) bekezdésében foglaltakra – kizárólag a szerzői jog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata alapján lehetséges.

 

Irányadó jogszabályok:

  1. a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  2. az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
  4. a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

Kategóriák